Kapēc "Liesmiņas"?

“Liesmiņas” ir privātā pirmsskolas izglītības iestāde, kura īsteno vispārējo pirmsskolas izglītības programmu saskaņā ar valsts noteiktajām vadlīnijām, integrējot tajā kristīgo mācību un veselīga uztura pamatprincipus. Mēs savu iestādi saucam par kristīgo bērnudārzu. Ko tas nozīmē?

Pamatnostādnes

Kāpēc kristīgā mācība?

Mūsu personiskā pieredze un pārliecība ir, ka tieši tā palīdz īstenot galvenos personības audzināšanas mērķus - nākotnē kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību mūsdienu sabiedrībā.

Veselīgs dzīvesveids

Pamatzināšanas par sava ķermeņa fizioloģisko uzbūvi kā meitenēm un zēniem, veģetārs un sabalansēts augu valsts uzturs, kustības u.c.

Vienkāršība, pieticība, skaidrība

Bērna raksturam jāveidojas vienkāršos, tīros un tikumīgos apstākļos.

Izkopjamie tikumi

Tikai ar praktisko piemēru bērnos ir izkopjami čaklums, uzticamība, kārtīgums, drosme, savaldīgums, godīgums, punktualitāte, izpalīdzīgums, līdzcietība u.c. tikumi.

Pašdisciplīna un cieņa

Katrs bērns tiek vērtēts kā personība un indivīds, taču ievērojot arī noteiktas robežas.

Brīvā laika pavadīšana

Savā audzināšanā PPII „Liesmiņas“ iestājas par to, lai bērni tiktu rosināti pozitīvai un radošai sava brīvā laika izmantošanai.

Darba laiks

liesminas-1

Pirmdiena

no 07.00 līdz 19.00

Otrdiena

no 07.00 līdz 19.00

Trešdiena

no 07.00 līdz 19.00

Ceturtdiena

no 07.00 līdz 19.00

Piektdiena

no 07.00 līdz 18.00

Atrašanās vieta

PII "Liesmiņas" atrodas Gravu ielā 42, Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā.