Īpašs laiks un svētku noskaņa PPII “Liesmiņas” tiek radīta:

  • mācību gada sākumā un noslēgumā;
  • Mātes dienas svētkos;
  • Gadu mijā pirms ziemas brīvlaika;
  • katra bērniņa dzimšanas dienā.

Šajos svētkos bērni gatavo iepriecinājumu saviem draugiem, vecākiem un vecvecākiem.

PPII „Liesmiņas“ savā darbībā kā īpašas svētku dienas nepiemin un neatzīmē latviešu tautas gadskārtu rituālos svētkus.